• Voorstel wijziging Statuten v.v. Kruiningen

    16 nov 2021
  • Tijdens de ledenvergadering van 3 november jl. is er door het bestuur een voorstel gedaan voor het wijzigen van de statuten. Deze aanpassing is noodzakelijk ivm de nieuwe wet bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het voorstel is door de vergadering goed ontvangen, maar er waren niet voldoende leden aanwezig om het voorstel goed te keuren.

    Daarom zal de wijziging nogmaals voorgesteld worden tijdens de bestuursvergadering van Maandag 29 november a.s.

    Iedereen die mee wil stemmen over de wijziging van de statuten is vanaf 19.30 uur welkom in de bestuurskamer.

    Bestuur v.v. Kruiningen