ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering van de VVK zal gehouden worden
op maandagavond 21 oktober.
Aanvang 20.00 uur
Einde 21.30

Agenda :

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Uitnodiging

Agenda

  Onderwerp
1 Opening
 
2 Ingekomen stukken en mededelingen
 
3 Notulen algemene ledenvergadering 16-11-2018
 
4 Verslag afgelopen seizoen 2018 / 2019 en Vooruitblik komend seizoen 2019/2020 (Senioren)
 
5 Verslag afgelopen seizoen 2018 / 2019 en Vooruitblik komend seizoen 2019/2020 (Jeugd)
 
6 Verslag afgelopen seizoen 2018 / 2019 en Vooruitblik komend seizoen 2019/2020 (Sponsorcommissie)
 
7 Kascommissie

Verslag Seizoen 2018/2019

 
8 Financieel verslag seizoen 2018 / 2019
 
9 Hoofdbestuur
  Aftredend en niet herkiesbaar  :
Simon op ‘t Hof en Dick van de Linde
Voorstel nieuwe bestuursleden :
Yolande Poleij en Lars Steendijk
 
10 Begroting seizoen 2019 / 2020
 
11 Voorstel contributie verhoging seizoen 2020-2021
 
12 Rondvraag
 
13 Sluiting