• Coronamaatregelen bij V.V. Kruiningen

  Natuurlijk staat ook bij ons de gezondheid van onze leden en gasten voorop. Los van de standaard Coronamaatregelen die op de website van het RIVM te vinden zijn, hebben we ook zelf regels opgesteld om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • Aanvulling na 11 september 2021

  Beste mensen,


  Op de Kruse Mat blijven de corona protocollen vanuit NOC NSF van kracht.

  Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de site van de KNVBNOC NSF of de Overheid

  Bestuur VV Kruiningen

 • Algemene Coronamaatregelen en Instructies

  Hieronder staat -per gebied- omschreven wat we van je verwachten tijdens je bezoek aan de Kruse Mat;

  Kantine / terras: (zie knvb.nl voor protocol Accommodatiezaken) 

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Heb je Corona opgelopen Na je bezoek aan de Kruse Mat / je hebt Corona tijdens je bezoek zonder dat je het wist, laat dat dan weten aan ons. Bel naar 06-20202734 (secretaris) of mail naar bestuur@vvkruiningen.nl
  • Per ‘groep’ mag er 1 persoon per keer komen bestellen
  • Was regelmatig je handen en nies in je elleboog
  • Volg instructies van barpersoneel en bestuur ALTIJD op
  • Er zijn looproutes, houd je hier aan!
  • Er is een systeem bedacht bij de bar. Bestellen-Betalen-Ophalen, dit spreekt voor zich als je komt bestellen
  • Wanneer je je drankje hebt, ga je buiten of binnen verplicht zitten op de beschikbare stoelen
  • Barpersoneel en bestuur mag je naar huis sturen bij het niet navolgen van de regels/instructies
  • Bij voorkeur alleen PINNEN

  Kleedkamers: (zie knvb.nl voor protocol Accommodatiezaken) 

  • Houd altijd 1,5 meter afstand. Op de kleedkamerdeuren staat vermeld hoeveel personen er tegelijk in de kleedkamer mogen zijn
  • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de vereniging
  • Gun jezelf en elkaar genoeg ruimte in de gangen/loopruimtes
  • Was je handen voor en na je bezoek
  • Op het moment dat er in een kleedkamer te veel mensen zijn, is het bestuur bevoegd om het gehele team uit de kleedkamer te sturen

   Langs de lijn: (zie knvb.nl voor protocol voor ouders en toeschouwers)

  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Ook trainers/begeleiders, wisselspelers etc. moeten 1,5 meter afstand houden onderling
  • Nies in je elleboog
  • Meng de verschillende supportersgroepen niet door elkaar. Blijf bij je eigen groep. Dit geldt uiteraard ook voor ouders van verschillende clubs
  • Nogmaals, voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • Volg instructies van barpersoneel en bestuur ALTIJD op
  • Geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan. Voor trainers/leiders geldt dit in iets mindere mate

   Vervoer naar uitwedstrijden:

  • Tijdens het vervoer naar uitwedstrijden adviseren wij om mondkapjes te dragen in de auto. Dit geldt voor alle personen van 13 jaar en ouder. Wanneer jeugdteams een uitwedstrijd hebben, adviseren wij dat de bestuurders van de auto’s een mondkapje dragen. Mondkapjes worden niet door vv Kruiningen verstrekt.

  Het is een bijzondere tijd maar desondanks wensen wij iedereen veel voetbalplezier toe!

  Bestuur VV Kruiningen

 • Aanvulling na persconferentie 13 Oktober 2020

  Beste mensen,

  De afgelopen weken/maanden kwam in ieder gesprek het onderwerp 'corona' wel aan bod. Helaas houdt dit virus Nederland in haar greep. Waar we voor vreesden is helaas de waarheid geworden; alle competities zijn per direct stilgelegd! Voor de senioren-spelers betekent dit ook dat er niet wordt getraind

  • Eén groot geluk is dat alle jeugdteams de komende weken wel mogen blijven trainen. Hier zullen we dan ook gretig gebruik van maken. Het jeugdbestuur zal zich gaan beraden over een leuke invulling van de zaterdagen voor de jeugd (denk aan interne oefenwedstrijden, kleinschalige toernooitjes etc.). 
  • De kantine en de kleedkamers blijven gesloten. De wc's zijn in principe wel toegankelijk.
  • Helaas is er nog geen publiek welkom op 'de Kruse Mat'.

  Enkele bekende regels blijven van kracht; voordat je komt trainen goed je handen wassen én blijf bij gezondheidsklachten thuis.

  We proberen er ondanks alle beperkingen het beste van te maken, zorg goed voor elkaar en geniet van de dingen die nog wel kunnen...

  Bestuur VV Kruiningen