• Coronamaatregelen bij V.V. Kruiningen

  Natuurlijk staat ook bij ons de gezondheid van onze leden en gasten voorop. Los van de standaard Coronamaatregelen die op de website van het RIVM te vinden zijn, hebben we ook zelf regels opgesteld om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

   

  Beste mensen,


  Op de Kruse Mat blijven de corona protocollen vanuit NOC NSF van kracht.

  Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de site van de KNVBNOC NSF of de Overheid

  Bestuur VV Kruiningen

 • Algemene Coronamaatregelen en Instructies

  (Update 6 November 2021)

  Hieronder staat -per gebied- omschreven wat we van je verwachten tijdens je bezoek aan de Kruse Mat;

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Heb je Corona opgelopen Na je bezoek aan de Kruse Mat / je hebt Corona tijdens je bezoek zonder dat je het wist, laat dat dan weten aan ons. Bel naar 06-20202734 (secretaris) of mail naar bestuur@vvkruiningen.nl
  • Was regelmatig je handen en nies in je elleboog
  • voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Voor de een bezoek aan de Kruse Mat geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de Kruse Mat (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, kantine) en het buitenterras.
  • Houdt bij betreden van de binnenruimtes en het terras je CTB gereed zodat we deze kunnen scannen.
  • Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten binnen wel een CTB tonen.
  • Op de zaterdag blijft de toegangsdeur naar de kleedkamers bij de entree van de Kruse Mat gesloten
  • Volg instructies van barpersoneel en bestuur ALTIJD op
  • Barpersoneel en bestuur mogen je naar huis sturen bij het niet navolgen van de regels/instructies
  • Bij voorkeur alleen PINNEN
  • Nogmaals, voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

  Vervoer naar uitwedstrijden:

  • Tijdens het vervoer naar uitwedstrijden adviseren wij om mondkapjes te dragen in de auto. Dit geldt voor alle personen van 13 jaar en ouder. Wanneer jeugdteams een uitwedstrijd hebben, adviseren wij dat de bestuurders van de auto’s een mondkapje dragen. Mondkapjes worden niet door vv Kruiningen verstrekt.

   Het is een bijzondere tijd maar desondanks wensen wij iedereen veel voetbalplezier toe!

  Bestuur VV Kruiningen

 • Aanvulling na persconferentie 13 Oktober 2020

  Beste mensen,

  De afgelopen weken/maanden kwam in ieder gesprek het onderwerp 'corona' wel aan bod. Helaas houdt dit virus Nederland in haar greep. Waar we voor vreesden is helaas de waarheid geworden; alle competities zijn per direct stilgelegd! Voor de senioren-spelers betekent dit ook dat er niet wordt getraind

  • Eén groot geluk is dat alle jeugdteams de komende weken wel mogen blijven trainen. Hier zullen we dan ook gretig gebruik van maken. Het jeugdbestuur zal zich gaan beraden over een leuke invulling van de zaterdagen voor de jeugd (denk aan interne oefenwedstrijden, kleinschalige toernooitjes etc.). 
  • De kantine en de kleedkamers blijven gesloten. De wc's zijn in principe wel toegankelijk.
  • Helaas is er nog geen publiek welkom op 'de Kruse Mat'.

  Enkele bekende regels blijven van kracht; voordat je komt trainen goed je handen wassen én blijf bij gezondheidsklachten thuis.

  We proberen er ondanks alle beperkingen het beste van te maken, zorg goed voor elkaar en geniet van de dingen die nog wel kunnen...

  Bestuur VV Kruiningen