• Algemene Leden Vergadering 2022/2023

  26 nov 2022
 • ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Uitnodiging

   

   

  Datum Woensdag 30 november 2022
  Begintijd 19.30 uur
  Eindtijd 21.00 uur
  Plaats Kantine Kruse Mat
  Deelnemers Alle leden

  AGENDA
  1 Opening

  2 Ingekomen stukken en mededelingen

  3 Verslag ALV 3 november 2021

  4 Hoofdbestuur
  * Aftredend en herkiesbaar: Ewout Dek

  5 Verslag afgelopen seizoen 2021/2022 en vooruitblik
  Seizoen 2022/2023 (Senioren)

  6 Verslag afgelopen seizoen 2021/2022 en vooruitblik
  Seizoen 2022/2023 (Jeugd)

  7 Verslag afgelopen seizoen 2021/2022 en vooruitblik
  Seizoen 2022/2023 (Sponsorcommissie)

  8 Kascommissie

  * Verslag 2021/2022
  * Samenstelling kascommissie

  9 Financieel verslag seizoen 2021/2022

  10 Begroting seizoen 2022/2023

  11 Rondvraag

 • Lees ook het verslag van de ALV van afgelopen jaar nog eens door.