• Algemene Leden Vergadering 2020-2021

  16 jan 2022
 • Beste leden,

  Om u te informeren hoe afgelopen seizoen is gegaan willen wij de verslagen van de verschillende commissies hieronder met u delen.

  Als er vragen/opmerkingen zijn over seizoen 2020/2021 kunt u die een mail sturen naar bestuur@vvkruiningen.nl.

 •  

  1.  ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. KRUININGEN 

   

   

   

  Datum 

  Woensdag 3 november 2021 

  Begintijd 

  19.30 uur 

  Eindtijd 

  21.15 uur 

  Plaats 

  Kruse Mat (kantine) 

  Deelnemers 

  Aanwezig zijn 13 leden inclusief de bestuursleden Jaap van Langevelde (voorzitter), Yolande Poleij (secretaris), Lars Steendijk (penningmeester), Armand Dek (lid) en Ewout Dek (lid) 

   

   

  1 

  1. OPENING 

   

  Voorzitter Jaap van Langevelde heet iedereen van harte welkom op onze algemene ledenvergadering. Het is een vervelend jaar geweest voor de sporten. De trainingen en wedstrijden mochten niet meer doorgaan. Het nieuwe kassasysteem is in werking en kunnen sindsdien pinnen. 

  2 

  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

   

  Afmeldingen: Simon Op ’t Hof, Jordan van Langevelde en Gertjan Poleij. 

   

  Ingekomen stukken: Rondvraagpunt Jordan van Langevelde. Deze vraag behandelen we bij punt 12. 

   

  Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Dit betekent voor VV Kruiningen dat er enkele aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de Statuten. 

  Dit wordt agendapunt 11. 

   

  3 

  NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 21/10/2019 

   

  Peter Rikkers vraagt hoe het staat met de WiFi. De social media groep is hier nog steeds mee bezig. Peter vraagt of er een open WiFi beschikbaar komt. Volgens Gideon zou de WiFi sterk genoeg zijn maar het wachtwoord is maar bij enkele mensen bekend. 

  Het bestuur zal dit meenemen in een reguliere vergadering. 

   

  De rest van het verslag wordt goedgekeurd. 

   

  4 

  HOOFDBESTUUR 

   

  Aftredend en herkiesbaar zijn Jaap van Langevelde en Armand Dek. Beide heren worden terstond herbenoemd. 

   

  Frans Krombeen heeft aangegeven te stoppen als verenigingsmanager. We bedanken Frans voor zijn jarenlange inzet. 

   

  5 

  VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2020/2021 EN VOORUITBLIK KOMEND SEIZOEN 2021/2022 (SENIOREN) 

   

  Omdat er in het seizoen 2020/2021 niet of nauwelijks is gespeelt, is er geen terugblik gemaakt op dit seizoen. Vandaar alleen een vooruitblik op het lopende seizoen 2021/2022. 

   

  Net als vorig seizoen zijn we gestart met 4 seniorenteams. 

  Het eerste team staat wederom onder leiding van hoofdtrainer Marvin Paauwe. Aangezien Kevin Beenakker had aangegeven te stoppen als assistent-trainer, zijn we op zoek gegaan naar een opvolger. Die is gevonden in de persoon van Kees Goeman, een oude bekende van Marvin uit zijn tijd bij JVOZ en DWO. 

   

  Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een vaste verzorger die vaker aanwezig is op de club tijdens trainingsavonden en bij wedstrijden van het eerste. Na een aantal gesprekken zijn we een meerjarige overeenkomst aangegaan met Hans de Jong uit Wemeldinge. Hij was op zoek naar een club in de buurt van zijn woonplaats. Hans is niet alleen beschikbaar voor de eerste selectie van Kruiningen, maar alle leden kunnen een afspraak maken om blessures te behandelen. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. 

    

  De start van het eerste is dit seizoen veelbelovend. We zijn dan ook met Marvin in gesprek om zijn contract binnenkort te verlengen. 

   

  De 2e selectie wordt dit jaar wederom getraind door Jordan van Langevelde ism Stefan Koole. Op zaterdag begeleidt Jordan het 2e elftal en Stefan het 3e. Met name voor het 2e is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat er naast Jordan een vaste leider/ vlagger bij het team komt. Dit om Jordan ook te ontlasten, aangezien hij iedere week ook erg druk is met diverse Jeugdteams. We zijn nog steeds zoekende naar iemand voor deze functie. 

   

   

   

  Het vierde wordt dit seizoen begeleidt door Krijn Saman, nadat Jan de Bruijn had aangegeven te stoppen als leider. Jan, bedankt voor je inzet als leider.  

  Het is wel opvallend dat er bij het vierde erg makkelijk afbericht wordt gedaan voor de wedstrijden. Hierdoor is het op donderdag vaak puzzelen om alles rond te krijgen. 

   

  We zijn inmiddels bezig om alle spelende leden te benaderen om weer lekker te komen voetballen op zaterdag.  

   

  6 

  VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2020/2021 EN VOORUITBLIK KOMEND SEIZOEN 2021/2022 (Jeugd) 

   

  Het seizoen 2020-2021 begon na vervelend nadat er in de zomer verschillende afmeldingen kwamen van spelers uit de junioren. In deze leeftijdscategorieën is dat lastig om te vangen en zorgt dat voor veel irritatie (bij teamgenoten, begeleiding, maar ook het jeugdbestuur). We hadden al een samenwerkingsverband met SC Waarde, maar dit is last minute, mede ingegeven door de last-minute afmeldingen uitgebreid met een samenwerkingsverband met Rilland! Hoewel deze samenwerkingsverbanden maar om enkele teams gaan, verwachten wij dat dit in de toekomst mogelijk uitgebreid zal worden. 

   
  We zijn gestart met 12 jeugdteams; JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, MO11, JO12, JO13, MO13, JO15, JO17 & MO17. 

   
  Nog voordat de competitie goed en wel begonnen was laaide het coronavirus weer op. De overheid probeerde het sporten (zeker buiten) zo lang mogelijk vol te houden en kwam met allerlei regels op de proppen om virus in te dammen; 1,5 meter afstand in de kleedkamer, kantine gesloten en zelfs wedstrijden zonder publiek. Triest, maar zo konden er in ieder geval nog een aantal wedstrijden gespeeld worden. 10 oktober bleek uiteindelijk de laatste speelronde te zijn van het seizoen 2020-2021. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Doordat we terug in lockdown belanden hebben we als jeugdcommissie vanaf zaterdag 24 oktober bijna wekelijks volledige programma's aangeboden voor de jeugd. Onderlinge wedstrijden, toernooitjes, voetbalfeestjes, open trainingen, Champions League, Oranjefestival, Paascupetc. Binnensporten mocht niet, dus het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi ging niet door, maar zelfs in de kerstvakantie op 29 december was er een leuke activiteit voor de jeugd van VVK! De jeugd vond het geweldig, ook niet leden waren welkom en wij hebben in deze periode laten zien, waarom een vereniging zo belangrijk is, juist om te verenigen en ondanks alle beperkingen toch samen te komen en kinderen in beweging te brengen! Deze ochtenden werden begeleid door de jeugdtrainers en leiders, maar ook enkele keren door spelers van de 1e selectie. Dat gaf toch een extra dimensie aan deze leuke zaterdagen! 

   
  Ook na de jaarwisseling bleven we deze voetbalochtenden organiseren, het was soms zoeken naar de juiste combinaties, maar de opkomst bleef hoog. Zo waren er slechts enkele zaterdagen dat de Kruse Mat leeg bleef. Uiteindelijk kregen we van de overheid/KNVB heel laat het signaal dat op 5 juni alsnog de Regiocup georganiseerd zou gaan worden. Zo konden er toch nog 3/4 wedstrijden op het einde van het seizoen gespeeld worden! Wat waren we daar ontzettend blij mee, een échte wedstrijden, in échte tenues mét scheidsrechter! Het klinkt zo gek, maar zo voelde dit wel voor de spelers. 

   
  Wederom een bijzonder voetbalseizoen, maar wel een seizoen waarop we als jeugdbestuur ontzettend trots zijn geweest op de vele activiteiten en evenementen die er georganiseerd werden om het voor de spelers/speelsters gewoon te doen lijken alsof het een normaal seizoen was. Nog meer dan anders zijn en waren we erg trots op al die trainers en leiders die zo vaak voor ons klaar stonden in een seizoen, wat bijna een maand langer duurde dan normaal! 

   

   

   

   

   

   

   

  LOPEND SEIZOEN JEUGD 2021-2022 
   
  Doelstellingen jeugd: plezier, ontwikkeling spelers en zoveel mogelijk spelers afleveren aan senioren (1e en 2e 
  selectie). 
  12 jeugdteams: JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO14, JO16 (combiteam), JO19, MO13, MO15 en MO19. 
  Geen spelers van jeugd naar senioren. 
  Met veel moeite alle jeugdteams voorzien van trainers en leiders (met dank aan Jordan). 
  Ondanks Corona toch blijvende stijging aantal jeugdleden (zie grafiek volgende pagina). 
  Nieuw: start recreatieve dames (16 leden) onder leiding van enkele enthousiaste senioren trainers/spelers! 
  Krapte bij de meidenteams 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toekomst jeugd 
  Plannen om samenwerking te zoeken binnen Reimerswaal/Kapelle voor meidenvoetbal 
  Ondanks opleving van afgelopen drie jaar, zal het komende jaren toch een uitdaging worden om nog alle 
  teams bezet te hebben. 
  Samenwerking met Waarde en Rillandia verder uitbouwen. 
  Uitbreiding van (evenementen) commissie jeugd benodigd! 

   

  7 

  VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2020/2021 EN VOORUITBLIK KOMEND SEIZOEN 2021/2022 (Sponsorcommissie) 

   

  Het seizoen 2020/2021 was, om de voor ons allemaal bekende Corona redenen, een vreemd seizoen. De competitie lag stil, de kantine was dicht. Alleen de jeugd mocht trainen op de Kruse Mat. 

   

  We hebben ons afgevraagd of we onze sponsoren wel een factuur moesten sturen?  

  In het bestuur is vervolgens afgesproken dat we onze sponsoren een keuze geven of ze hun sponsorbijdrage willen betalen. We zijn zeer dankbaar dat vele sponsoren hun bijdrage toch hebben overgemaakt aan VV Kruiningen.  

   

   

  Goed om te weten,  

  • We het contract met hoofdsponsor “Houthandel Reimerswaal” hebben verlengd. 

  • We een contract hebben afgesproken met Internsport als kledingleverancier.  

  • We met de opbrengst van de ‘club van 45’, de aanleg van de verlichting voor de kantine hebben kunnen realiseren. 

  • We weer hebben meegedaan met de Raboclub support actie. Dat brengt ook altijd een leuk bedrag binnen. 

  • We mee hebben gedaan met de COOP-flessenactie. Dat heeft ook een leuk bedrag opgeleverd. 

  • Ondanks het feit dat sponsors zoeken niet altijd een even leuke en makkelijke taak is hebben onze vrijwilligers toch weer mooi aantal nieuwe sponsors eenmalig of zelfs voor meerdere jaren aan VV Kruiningen kunnen binden. Van shirtsponsor tot wedstrijdbal tot reclamebord sponsor. 

  • We 2x een grote verloting hebben gehouden waar sponsoren veel aan hebben bijgedragen. 

   

  Standaard inkomsten  

  • Verhuur van reclameborden 

  • Club van 45 

  • Wedstrijdballen  

  • Speciale afspraken  

   

  Uitgaven 

  • Standaard gaat € 5.500,-- naar begroting. 

  • Materiaal gekocht (ballen, hesjes, etc.)  

  • Een (dit seizoen minimale) bijdrage in de waskosten van de senioren. 

  • De wedstrijd tenues van de jeugd zijn aangevuld. 

  • Bijdrage in keepershandschoenen. 

   

  Plannen 2021/2022 

  • Opknappen bestuurskamer en spelershome met dank aan verschillende sponsoren. 

  • AED installeren op de Kruse Mat. Beschikbaar gesteld door Autobedrijf Kole i.s.m. Bovag. 

   

   

   

   

   

   

   

  Toekomst 2022 

  We willen graag het sponsorbeleid van VV Kruiningen in 2022 een impuls geven. Impuls ja, ondanks dat VV Kruiningen volop leeft. Corona heeft ons niet klein gekregen, dat hebben senioren en jeugd laten zien in 2021 tijdens de Corona tijd. Als vereniging zijn we trots op heel veel betrokken vrijwilligers die de vereniging levend houden. Financieel zijn we nog gezond, maar we moeten ook veel doen om gezond te blijven. Daarom doen we veel zelf zoals het maandelijks ophalen van het oud papier. En dat is ook cruciaal. 

   

  Afgelopen seizoenen is het aantal sponsoren steeds wat kleiner geworden. Daarom willen we graag ons sponsorbeleid een nieuw impuls geven.  

  We starten niet vanuit 0 want er is een sponsorbeleid vastgelegd in een sponsorbrochure. Hierin is beschreven waar VV Kruiningen voor staat, welke sponsormogelijkheden (reclameborden, shirtsponsoring, etc.) we aanbieden en voor welk bedrag. 

   

  Weet je wat fijn is?  

  Het grootste doewerk, de administratie, is geregeld met Leo Kramer, Gertjan Poleij, Frans Krombeen. Zij verzorgen facturatie en administratie. Armand Dek heeft namens het bestuur de contacten met de sponsoren over reclameborden, shirtsponsoring, speciale afspraken etc.  

  We vragen niet zoveel tijd van je, maar hopelijk heb jij leuke interessante ideeën om deze 2021 impuls mee op te pakken en wil je contacten leggen met sponsoren.  

  Wil je er eens over praten?  

  • We willen jullie graag antwoord geven op jullie vragen.  

  • We willen graag leden met ideeën uitnodigen om hun ideeën te delen en uit te werken.  

  • We zoeken mensen die contact willen leggen met sponsoren of ze een reclamebord willen sponsoren, of een advertentie willen plaatsen op onze social media etc.  

  • Wil je gelijk al aan de slag? Ook goed, want nogmaals we hoeven niet vanuit een 0 punt te beginnen. 

   

  Vragen; 

  Frans van Nieuwenhuize vraagt zich af of alle borden wel betaald worden. Armand meld dat er nog wat borden moeten worden verwijderd. We willen geen lege gaten rondom de velden dus laten ze nog even hangen. 

   

  Peter Rikkers vraagt om nieuwe shirts voor het tweede. Deze zijn wat krapper geworden. Armand meldt dat ze er mee bezig zijn. 

  8 

  KASCOMMISSIE – VERSLAG SEIZOEN 2020/2021 

   

  Namens de kascommissie (Jan Kees van Liere, Thomas Paauwe en Jos Dek) wordt verslag uitgebracht door Jan Kees. 

   

  De controle heeft geen reden gegeven tot op- of aanmerkingen en de penningmeester wordt dan ook gedechargeerd. 

   

  Voor Jan Kees zitten de twee termijnen in de kascommissie er op en moet plaats maken voor een nieuw lid in de kascommissie. Jaap bedankt Jan Kees voor zijn inzet. 

   

  Er komen twee namen naar voren om te vragen voor de kascom- 

  missie. Wanneer deze personen niet in de kascommissie willen, stelt Gideon den Dekker zich beschikbaar. 

   

  Inmiddels heeft Johnny Eggebeen zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie. 

  9 

  FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2020/2021 

   

  Lars neemt ons met behulp van enkele PowerPoint sheets mee door de Verlies en Winst rekening en Balans van het afgelopen seizoen. 

   

  10 

  BEGROTING SEIZOEN 2021/2022                                                         

   

  De door Lars en Frans opgestelde Begrote Inkomsten Uitgaven voor 2021/2022 wordt door de penningmeester Lars gepresenteerd. De begroting geeft vanuit de ALV geen op- en/of aanmerkingen. 

   

  Lars vraagt aan de ALV of er een bedrag van € 15.000,- vanuit het eigen vermogen gereserveerd mag worden inzake verduurzaming clubgebouw en terrein. De ALV geeft toestemming nadat we wel eerst gaan uitzoeken hoeveel alles gaat kosten. 

   

  11 

  STATUTEN 

   

  Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Dit betekent voor VV Kruiningen dat er enkele aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de Statuten. 

  De wijzigingen heeft Armand doorgevoerd en vervolgens laten goedkeuren door de KNVB. 

  De ALV moet ook instemmen met de Statuten maar dit met gebeuren door twee-derde van alle leden. Deze leden zijn nu niet aanwezig en willen daarvoor een buitengewone ledenvergadering houden op        29 november om 19.30 uur in de kantine. 

   

  De buitengewone ledenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en de statuten zijn goedgekeurd. 

   

  12 

  RONDVRAAG 

   

  Jordan vraagt zich af hoe we als club omgaan met het CTB. 

  àWe wachten het debat van de Tweede Kamer af wat er van de club wordt verwacht en handelen daar naar. 

   

  Krijn vraagt of er in het programma de datum achter het tijdstip kan worden geplaatst.  

  àAlles wat er op de site staat zoals programma en de uitslagen komt rechtstreeks uit Sportlink. We leggen de vraag voor aan onze webmaster. Het is helaas niet mogelijk om hier iets aan te veranderen. 

   

  Gideon vraagt hoe het staat met de clubkaarten en het tegoed. 

  àWe hebben het gecommuniceerd via de site en daar zijn twee reacties op gekomen. Het blijkt dat er toch niet veel leden op de site kijken en er niets vanaf wisten. We plaatsen het nog een keer op de site. 

   

  Frans meldt dat als de klusploeg op maandag de velden controleert de doelnetten niet goed worden opgehangen. Dit gaat ten koste van de netten. 

  àEwout stelt voor om er foto’s van te maken en nog een keer in de groepsapps te delen hoe het wel moet. 

   

  Peter heeft wat ideeën om geld aan te besteden. 

  • Wieltjes voor onder de pupildoeltjes 

  • Kunstgras op het kleine veldje 

  àIs besproken tijdens de reguliere vergadering en wordt verder onderzocht. 

   

  13 

  SLUITING 

   

  De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.